การเตรียมข้อมูล/ไฟล์งาน

การเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์

สำหรับลูกค้าที่ทำไฟล์งานมาเอง  เกือบทั้งหมดจะถูกส่งมาในรูปแบบของไฟล์งาน-ดิจิตอล 
ผู้ส่งควรมีความรู้และความเข้าใจในการส่งไฟล์งานว่า  ไฟล์งานไหนใช้ได้และใช้ไม่ได้  เพื่อคุณภาพที่ดีของงานพิมพ์ และเพื่อความสะดวกในการทำงาน
ของโรงงาน

 

ไฟล์งานที่ใช้ได้
Illustrator, Photoshop, Coreldraw, Indesign, Pakemaker

Photoshop

การทำงานที่โปรแกรม Photoshop ก่อนอื่นต้องทำการรวม Layer ทั้งหมด  เนื่องจากโรงพิมพ์อาจไม่ทราบเลยนำ Layer ที่ไม่ใช้ไปรวมด้วย  กำหนดค่าสีเป็น CMYK ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 100 dpi และ save ไฟล์งานเป็น .TIF , EPS , JPG หรือ PSD

หมายเหตุ  โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการแต่งภาพ  หากมีข้อความเยอะๆหรือตัวอักษรเล็กมากๆ แนะนำให้ใช้โปรแกรม Illustrator จะดีกว่า


Illustrator

เป็นโปรแกรมที่โรงพิมพ์นิยมใช้กันมากที่สุดและรองรับงานพิมพ์ของโรงพิมพ์โดยตรง (save มาที่ Illustrator 9 หรือ 10 ส่วนมากจะเปิดได้) ควรตรวจสอบ file link ต่างๆให้เรียบร้อย  ค่าความละเอียดของรูปควรอยู่ที่ 200-350 dpi  การที่รูปภาพมีความละเอียดน้อยจะทำให้ความคมชัดของภาพนั้นน้อยลงไปด้วย  และถ้ามากเกินไปจะทำให้ไฟล์นั้นหนักไป